Nava Group utvecklar nya innovativa företag,
med hög teknisk kompetens,
för framgång på en modern marknad.

Här finner du några av Nava Groups intressanta bolag: